taustakuva

Hirsityöt

Veistämme toiveittesi mukaisen hirsirakennuksen ammattitaidolla laadukkaista puista. Käytämme kehikoiden veistossa talvella kaadettua tiheäsyistä mäntyä, kuusta tai haapaa. Hirsien paksuus on valittavissa aina kuudesta tuumasta ylöspäin.
Käsinveistolla saadaan aikaan yksilöllistä ja kaunista hirsipintaa jossa näkyy puun luonnollinen muoto.
Puut kaadetaan perinteisesti talvella, kuoritaan, pelkataan ja tapuloidaan odottamaan kehikon veistoa. Hirsien olisi hyvä antaa kuivua vähintään 6 kuukautta ilmavasti tapuloituna ennen veistotyön aloitusta.

Teemme tarvittessa savusaunaasi perinteisen päre-, paanu-, lauta-, olki-, tai turvekaton.
Veistämiimme hirsikehikoihin voimme tehdä myös perinteiset ikkunat ja lankkuovet.

Käsinveistetty hirsikehikko kestää Suomen vaativissa olosuhteissa ja sopii suomalaiseen maisemaan.
 

Tukkien vannesahaus

Voit tuoda puutavaraa meille myös sahattavaksi. Sahaamme Woodmizer LT15 tukkivannesahalla sellaista puutavaraa kuin haluat. Tukkien maksimi paksuus on 71cm ja pituus yli 9m (tarvittaessa myös pidempää). Vannesahalla saadaan isommastakin tukista sahattua laadukasta puutavaraa.

Vannesahalla saadaan helposti sahattua kaatuneesta pihapuusta puusepän lankkua tai askartelupuuta.

Rakennusrestaurointi

Vanhoissa rakennuksissa tyypillisiä hirsivaurioita ovat alimpien hirsien ja ikkunan alusten lahoaminen. Lahoamisen yleisiä syitä ovat maanpinnakohoaminen, perustuksien pettäminen, katonvuotaminen yms. Alimpien hirsien vaihtoa kutsutaan kengittämiseksi.
Ennen kuin ruvetaan tekemään sisäremonttia olisi hyvä tutkia mahdollisia hirsivaurioita ja tehdä hirsien vaihto ensin. Jos hirsi on vaan pinnasta laho niin se voidaan korjata lankuttamalla. Ikkunan karmeissa on yleensä vain alaosa lahonnut ja karmit saa korjattua vaihtamalla pelkän alapuun. Ennen kuin remontti aloitetaan olisi hyvä tehdä remonttisuunnitelma että säästyttäisiin turhilta yllätyksiltä.

Korjaamme myös vanhoja päre-, paanu- ja lautakattoja.
 

 

Hirsirakentamisen kulku

Ennen kuin hirsirakennus on valmis täytyy ottaa huomioon monta eri asiaa. Hirsirakennus ei synny hetkessä. Hyvä ja laadukas hirsikehikko veistetään kuivasta hirrestä jolloin vältytään hirsien kuivumisesta aiheutuvilta ongelmilta. Kehikon suunnittelu on hyvä tehdä jo ennen puiden kaatoa. Vanha sanonta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee hirsirakennusta tehtäessä.

Suunnittelu

Ennen veistotyön aloitusta täytyy kehikko suunnitella hyvin. Suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa koska puiden kaadon jälkeen muutoksien tekeminen on hankalaa.

Kun kehikko on suunniteltu voidaan laskea hirsimenekki ja rakennuskustannukset.

Rakennuksen ulkonäköön vaikuttaa paljon minkälaista nurkkaa kaytetään. Yleisimpiä nurkkatyyppejä ovat lyhytnurkka ja pitkänurkka.

Puiden kaato

Puiden kaato tapahtuu talvella marraskuusta maaliskuuhun jolloin puu on "levossa".

Puut kannattaa kaataa metsurikaatona niin tukkeihin ei tule rumia metsäkoneen jälkiä(helpottaa kuorimista).

Sahaaminen & Kuoriminen

Tukit sahataan tarvittaessa halutun paksuisiksi pelkkahirsiksi ja kuoritaan. Kun tukit on kuorittu ne laitetaan taapeliin odottamaan veistotyötä. Hirsien on hyvä antaa kuivua ennen veistotyön aloitusta.

Hirsipino katetaan ilmavasti ja tarvittaessa hirret voidaan käsitellä sinistymisen estoaineella.

Hirsikehikon veisto

Kehikonveisto aloitetaan veistokentällä kun hirret ovat tarpeeksi kuivuneet. Veiston yhteydessä kehikkoon tehdään tapinreiät sekä ovi ja ikkuna aukot. Kun kehikko on valmis se numeroidaan ja puretaan odottamaan siirtoa

Piilutus voidaan suorittaa veistovaiheessa tai kasauksen jälkeen.

Kasaaminen perustuksille

Hirren ja perustuksen väliin pitää laittaa kapilaarikatko. Katkoksi sopii bitumikaista tai perinteinen koivuntuohi. Kasauksen yhteydessä hirsien väliin laitetaan eristeet, joina voidaan käyttää sammalta, pellavaa tai polypropeeni nauhaa. Tämän jälkeen hirret tapitetaan kiinni toisiinsa.

Muut rakennustyöt

Kun kehikko on kasattu tehdään ensimmäiseksi katto tai huolehditaan muuten kehikon suojauksesta. Katon jälkeen on vuorossa mm.lattiarakenteet, ikkunat, ovet, välipohja ja muu sisustus.

Varsinainen hirsikehikko on vain yksi osa rakennuskokonaisuutta. Lisäksi valitaan rakennuksen tyyliin sopivat ikkunat, ovet ja muu sisustus.